UP FOR THE CHALLENGE: HOW TO CRACK A BUSINESS CASE & BECOME A STRATEGIC LEADER

Khóa học hè này trang bị cho học sinh kiến thức kinh doanh tổng quan về kinh doanh cũng như các kỹ năng cần thiết kèm theo trải nghiệm thực tế để thành công trong con đường học vấn và sự nghiệp. Học sinh được tìm hiểu những công cụ, phương pháp dùng bởi các công ty tư vấn quản lý hàng đầu trước khi giải các tình huống kinh doanh (business case). Sau khóa học, học sinh sẽ cải thiện kỹ năng phân tích và tư duy phản biện để lãnh đạo hiệu quả hơn trong hoạt động ngoại khóa và cả dự án học thuật. 

Giảng viên: Vincent Nguyễn 

Thông tin liên hệ: 

Địa điểm: học trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thời gian lớp học: 

  • Thứ bảy: 4 pm – 7 pm
  • Chủ nhật: 4pm – 5:30pm

Mục tiêu khoá học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

[1] Nền tảng kiến thức: Trong hai tuần đầu tiên, học sinh sẽ học về kinh tế vi mô và tài chính cơ bản, cũng như bộ công cụ được sử dụng bởi các công ty tư vấn quản trị hàng đầu để phân tích các vấn đề kinh doanh.

[2] Giải quyết tình huống: Sau khi có được nền tảng kiến thức vững chắc, học sinh sẽ được phân tích các tình huống mô phỏng thực tế để rèn luyện khả năng phân tích vấn đề và cải thiện tư duy kinh doanh. Bắt đầu từ tuần 3, học sinh sẽ cùng nhau thực hiện một dự án tư vấn cho chuỗi thức ăn nhanh đang phát triển tại Việt Nam. Vào cuối khoá học, học sinh sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học bằng việc trình bày những phân tích và giải pháp của mình với đối tác kinh doanh.