STUDENT PORTAL – CỔNG THÔNG TIN GIỮA BẠN VÀ TRƯỜNG

Sau khi nộp hồ sơ, mỗi bạn sẽ được gửi một đường liên kết để truy cập student portal, một hệ thống kiểm soát hồ sơ và kết quả tuyển sinh, để cập nhật thông tin và những tài liệu cần thiết.

Tại đây bạn có thể:

– Xem kết quả tuyển sinh

– Kiểm tra tài liệu còn thiếu

– Nộp hồ sơ tài chính 

– Nộp đơn cho các học bổng hoặc chương trình đặc biệt của trường

– Tự nộp bảng điểm ACT hoặc SAT

– Cập nhật thông tin quan trọng

– Lưu lại một bản copy sau khi nộp đơn

Tuy nhiên tuỳ vào mỗi trường, bạn sẽ có thể nhận được thông tin về student portal khác nhau. Thông thường, sau khi nộp đơn khoảng 3 ngày, trường sẽ gửi bạn thông tin để đăng nhập.

Trong một số trường hợp, trường sẽ thông báo những tài liệu còn thiếu và thống kê trong portal. Vì vậy nếu sau một vài ngày nộp đơn mà chưa nhận được thông báo từ trường, hãy gửi tin nhắn cho trường để tránh trường hợp bạn bị thất lạc nhé!