EATING DISORDERS UNDER THE BIOPSYCHOSOCIAL LENS – A MULTICULTURAL PERSPECTIVE – Hè 2021

Rối loạn ăn uống, với các đặc điểm như sụt ký bất thường, chế độ ăn uống “cực đoan” và cảm giác bất mãn với cơ thể, có ảnh hưởng tiêu cực về lâu dài đến sức khoẻ sinh lý và tinh thần của một cá nhân. Như các bệnh tâm lý khác, rối loạn ăn uống là kết quả của nhiều nguyên nhân liên quan đến gene, chức năng sinh lý, tâm thần và hoàn cảnh văn hoá xã hội. Khoá học này mang tới kiến thức y học tổng quan của rối loạn ăn uống thông qua góc nhìn tâm sinh lý và xã hội học đa văn hoá Từ đó, học sinh sẽ am hiểu hơn về những rủi ro dẫn đến sự phát triển của rối loạn ăn uống. Cuối khoá học, học sinh sẽ thực hành nghiên cứu, viết báo cáo khoa học theo chuẩn APA (American Psychology Association) và thuyết trình kết quả tại Otus fair. 

Giảng viên: Trần Bảo Trân

Thông tin liên hệ:

  • Người hướng dẫn: trantran@otusconsulting.com
  • Điều phối viên: nhule@otusconsulting.com

Địa điểm: học trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thời gian lớp học:

  • Thứ ba & Thứ năm: 5pm – 7pm

Mục tiêu khoá học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

  1. Miêu tả các triệu chứng của rối loạn ăn uống: chán ăn tâm thần, chứng ăn vô độ, và rối loạn ăn uống vô độ.
  2. Áp dụng kiến thức về mô hình tâm sinh lý xã hội học để giải thích các yếu tố rủi ro của các rối loạn tâm lý.
  3. Đánh giá khách quan các tài liệu hiện tại về lĩnh vực rối loạn ăn uống.
  4. Đưa ra các câu hỏi nghiên cứu có ý nghĩa và tiến hành nghiên cứu thực nghiệm một cách có cơ sở.
  5. Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả về kết quả nghiên cứu thông qua các bản báo cáo và thuyết trình.