Share

Let your friend know this opportunity

EUNOIA PROJECT HCM – TÌM KIẾM NHÂN LỰC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

THÔNG BÁO KHẨN: TÌM KIẾM NHÂN LỰC THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Thời gian còn lại: 23/09/2021 – 08/10/2021
Thông tin về nhiệm vụ: http://bit.ly/designerjd
“Alô? Đây là trạm thông tin Trái Đất, đã có vấn đề gì sao?”
“Báo cáo, tàu Generation #4 đang hướng đến nhiệm vụ EP-2022, chuẩn bị dữ liệu để đáp xuống mục tiêu. Tuy nhiên, hiện trạm dữ liệu đang quá tải, phòng kỹ thuật của chúng tôi phải làm hết công suất. Không thể duy trì thêm quá lâu nữa, chúng tôi cần nhân lực gấp!
Nhiệm vụ 4.95 bắt đầu, xin hãy gửi thông điệp đến Trái Đất.”

Hoạt động tương tự